A A A

Szczegóły produktu:

  1.  Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym.
  2. Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

1) bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;

  1. Minimalna kwota kredytu – 1.000,00 zł,
  2. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć:

1) 100 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej;

2) 200 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

(dla pozostałych form księgowości maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta)

  1. Okres kredytowania: od 12 do 36 miesięcy,
  2. Spłata kredytu w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych ratach kapitałowo-odsetkowych w zależności od częstotliwości dochodów uzyskiwanych przez Klienta;
  3. Oprocentowanie – zmienne określone w aktualnie obowiązującej Uchwale  Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
  4. Prowizja w zależności od terminu spłaty:
  5. a) na okres do 1 roku - 2,00% od kwoty przyznanego kredytu,
  6. b) na okres powyżej 1 roku – 3,00% od kwoty przyznanego kredytu.
Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone