A A A

Szczegóły produktu:

  1. Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
  2. Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania;
  3. Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z przychodami z tytułu prowadzonej działalności.
  4. Minimalna kwota kredytu – 1000,00 zł,
  5. Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa klienta oraz kwota ta nie może być wyższa niż 50% wpływów na rachunek bieżący Wnioskodawcy,
  6. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.
  7. Oprocentowanie – zmienne określone obowiązującą w Banku Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
  8. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,00 % jednorazowo;
Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone