A A A

Depozyt bankowy to kwota pieniędzy, którą klient lokuje w banku na określony lub nieokreślony czas. Te o określonym terminie wypłaty to lokaty terminowe, na których środki klient zobowiązuje się nie wypłacać do konkretnego dnia. Jeśli wypłaci wcześniej, to nie zostaną dopisane do rachunku odsetki.

Depozyt, który klient lokuje na nieokreślony czas, to depozyt “a’vista”. Charakteryzuje się tym, że można z niego wypłacić gotówkę w każdej chwili i zachować do tej pory naliczone odsetki.

Uprzejmie przypominamy, że depozyty zgromadzone w naszym Banku objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315). Wysokość gwarancji to równowartość 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone