A A A

Statut Banku Spółdzielczego w Pińczowie.

 Bilans Banku za 2023 r. 

 Informacja Banku Spółdzielczego w Pińczowie.

 Informacja o charakterze ilościowym i jakościowym dotycząca adekwatności kapitałowej Banku

 Polityka informacyjna 2021 r. 

Polityka wynagrodzeń 

 Sprawozdanie biegłego rewidenta 2023 r.

 Oprocentowanie produktów bankowych dla klientów indywidualnych od dnia 20.09.2022 roku 

 Oprocentowanie produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych od dnia 01.06.2022 roku 

 Podrecznik uzytkownika portalu kartosfera 

 Schemat organizacyjny BS w Pińczowie 

 Oświadczenie CRS klienta indywidualnego

 Oświadczenie CRS klienta instytucjonalnego

 Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla beneficjentów rzeczywistych

 Informacja dotycząca Oceny przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w BS w Pińczowie w 2023 roku

 Realizacja praw klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

 Informacje dodatkowe na temat Mechanizmu Podzielonej Płatności 

 Oświadczenie Zarządu BS w Pińczowie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez KNF 

 Uchwała Nr 218/2014 KNF w sprawie wydania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych"

 Regulamin wydawania i obsługi karty płatniczej Visa CLASSIC DEBETOWA w BS w Pińczowie

 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w BS w Pińczowie

 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w BS w Pińczowie obowiązujący od 01.06.2024r. 

 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

 Arkusz informacyjny dla Deponentów

 Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z BFG 

 Informacja o spełnieniu przez członków RN i Zarządu BS w Pińczowie wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe

 Oprocentowanie kredytów.

 Wniosek o wakacje kredytowe

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 Godziny graniczne realizacji przelewów

 Wniosek o odroczenie terminu spłat rat w związku z epidemią koronawirusa dla klientów instytucjonalnych 

 Wniosek o odroczenie terminu spłat rat w związku z epidemią koronawirusa dla klientów indywidualnych 

Regulamin mojeID

Terminy kapitalizacji odsetek

Informacja ujawniana na podstawie art. 111b Ustawy Prawo bankowe

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu BS w Pińczowie

Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone