EBO
Dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu!
A A A

       O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie , ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów

tel. 41 35 720 31, te/fax. 41 35 720 37

       ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego

marki OPEL ASTRA IV 1,7 CDTI MR’10, nr rej. TPI 75 JM, rok produkcji  2010, Nr VIN: W0LPE6EGXBG051345, hatchback, kolor  biały, rodzaj paliwa: olej napędowy, przebieg 256458 km. Data pierwszej rejestracji: 04.05.2011 r; 1 właściciel.

Cena wywoławcza  sprzedaży w/w pojazdu wynosi – 14.000,-  zł (brutto).

Kwota postąpienia nie niższa niż 100,00 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia  2023  roku (piątek) o godz. 8,45 w siedzibie Banku Spółdzielczego , ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów , sala konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  dokonanie    wpłaty    wadium   w   pieniądzu   w  wysokości    10 %    ceny    wywoławczej w  kwocie   1.400,00 złotych (słownie:    jeden     tysiąc  czterysta złotych) najpóźniej  do  dnia  27 kwietnia  2023  roku  na konto :

            Bank Spółdzielczy w Pińczowie

            Nr 71 8509 0002 9001 0000 0013 0069 - tytułem „Wadium na zakup samochodu osobowego OPEL

    Wadium     wpłacone     przez   uczestników,   którzy     nie    wygrali     przetargu     zwraca  się  natychmiast    po    przetargu.    Wadium   wpłacone   przez   uczestnika przetargu , który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia .

   W   przypadku    uchylania     się    osoby, która   wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży lub    w    przypadku   nie     wpłacenia    w      terminie    ceny      nabycia  –   wadium    podlega przepadkowi.

-  podpisania    oświadczenia    referenta,    że   zapoznał    się  ze  stanem  faktycznym przedmiotu  przetargu    oraz       klauzulą     informacyjną    o    ochronie    danych     osobowych,     których     Administratorem jest Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni przedłożyć prowadzącemu przetarg stosowne pisemne pełnomocnictwo.

Samochód można oglądać w miejscu garażowania tj. w Banku Spółdzielczym w Pińczowie , ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów – w dni robocze w godz. 8,00 do 14,30 - po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz uzyskać inne informacje dotyczące przetargu w Banku Spółdzielczym w Pińczowie, ul Plac Wolności 21 lub pod nr telefonu 41 3572031 wewn. 25 lub  604 513 638.

Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzedawanego samochodu.

Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego samochodu osobowego m-ki OPEL.

Niniejsze Ogłoszenie stanowi integralną część Regulaminu Przetargu.

Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, o którym mowa, bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny jest również na stronie internetowej Banku:     www.bspinczow.pl

 

                                                                                                                                             Zarząd BS w Pińczowie

Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone