A A A

Dla rolników indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pińczowie przygotował prowadzony w walucie polskiej rachunek bieżący dostosowany do ich potrzeb.

  • gromadzenie i przechowywanie środków,
  • przeprowadzanie rozliczeń, w formie dla Klienta dogodnej, - zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych,
  • międzynarodowa karta płatnicza VISA dająca możliwość regulowania płatności w kraju i za granicą – bez konieczności posługiwania się gotówką czy czekami,
  • uzyskanie odnawialnego kredytu w ramach przyznanego limitu.

 W przypadku rachunku rolników indywidualnych nie określono minimalnej, miesięcznej kwoty wpływów/wpłat na rachunek. Przy otwarciu rachunku jak i w czasie trwania umowy, posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Rolnik może uzyskać kredyt odnawialny w rachunku bieżącym – patrz zakładka kredyty

Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone