Drukuj

Szczegóły produktu:

  1.  Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym.
  2. Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

1) bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;

  1. Minimalna kwota kredytu – 1.000,00 zł,
  2. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć:

1) 100 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej;

2) 200 000 zł dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

(dla pozostałych form księgowości maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta)

  1. Okres kredytowania: od 12 do 36 miesięcy,
  2. Spłata kredytu w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych ratach kapitałowo-odsetkowych w zależności od częstotliwości dochodów uzyskiwanych przez Klienta;
  3. Oprocentowanie – zmienne określone w aktualnie obowiązującej Uchwale  Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
  4. Prowizja w zależności od terminu spłaty:
  5. a) na okres do 1 roku - 2,00% od kwoty przyznanego kredytu,
  6. b) na okres powyżej 1 roku – 3,00% od kwoty przyznanego kredytu.