Drukuj

Celem  stosowania  jednolitych  zasad  dot.  moratoriów pozaustawowych  dla  sektora  bankowego, z    uwzględnieniem   specyfiki   funkcjonowania   sektora   bankowości   spółdzielczej   Związek Banków  Polskich  oraz  Krajowy  Związek  Banków  Spółdzielczych  wypracowały  rozwiązania  w zakresie  ich  stosowania  dla  mikro,  małych średnich,  dużych  przedsiębiorców,  podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.

Jednocześnie uzgodniono, iż dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od 22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

>>> Czytaj całość <<<