Niedziela, 18 sierpnia 2019r.
Imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony

Biuletyn informacyjny

Oprocentowanie

Oprocentowanie produktów depozytowych od dnia 06.02.2017 roku.

 

1

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczednościową a'vista dla osób fizycznych (stopa zmienna)

  0,10%
2

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych (przedsiębiorców, rolników indywidualnych i innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną) (stopa zmienna)

jedostek samorządu terytorialnego

 

0,05%

 

wg zawartych umów

3

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)  osób fizycznych (stopa zmienna)

  0,10%
4 Oprocentowanie środków na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych klientów indywidualnych 
  a) l miesięczna (stopa zmienna)  

0,90%

*1,00%

  b) 3 miesięczna (stopa zmienna)  

1,00%

*1,20%

**1,20-1,50%

  c) 6 miesięczna (stopa zmienna)  

1,20%

* 1,40%

**1,40-1,70%

  d) 12,24,36 miesięczna (stopa zmienna)  

1,30%

**1,70-2,00%


*dotyczy lokat przyjętych do dnia 03.02.2017 r.

 

**dotyczy lokat przyjętych do dnia 12.02.2014 r.

4.1 Oprocentowanie na rachunkach lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych (w tym jednostek samorządu terytorialnego)
  a) 1 miesięczna (stopa zmienna)  

0,90%

*1,00%

  b) 3 miesięczna (stopa zmienna)  

1,00%

*1,20-1,50%

  c) 6 miesięczna (stopa zmienna)  

1,10%

*1,40-1,70%

  d) 12, 24, 36 miesięczna (stopa zmienna)  

1,20%

*1,70-2,00%

  *dotyczy lokat przyjętych do dnia 23.02.2014 r    
       
  Oprocentowanie produktów kredytowych od dnia 30.05.2017 r
  KREDYTY GOTÓWKOWE
 

Kredyt gotówkowy konsumpcyjny  „UNIWERSALNY" w zależności od okresu spłaty (stopa zmienna) 

      z okresem spłaty do 12 miesięcy   9,80%
      z okresem spłaty do 24 miesięcy   9,80%
      z okresem spłaty do 36 miesięcy   9,80%
      z okresem spłaty do 60 miesięcy   9,80%
      z okresem spłaty do 120 miesięcy   9,80%
  Kredyt w "Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym" (ROR)    10,00%
  KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ
  Kredyty obrotowe
1 [kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z okresem kredytowania do 1 roku   8,20%
2 [kredyty obrotowe na bieżącą działalnośc rolniczą z okresem kredytowania do 1 roku   8,30%
3 kredyty obrotowe na bieżącą działalność rolniczą z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat   8,30%
4 kredyty obrotowe na działalność rolniczą z okresem kredytowania powyżej 3 lat   8,30%
5 kredyty obrotowe w rachunku bieżącym (do 1 roku)   9,50%
6 Kredyt JESIEŃ 2015 z okresem kredytowania do 2 lat   6,50%
7 Kredyt PŁYNNOŚCIOWY 2047   6,50%
  Kredyty inwestycyjne 
  Kredyty inwestycyjne na działalność rolniczą w zależności od okresu spłaty: 
1 od 3 do 5 lat   7,90%
2 od 5 do 10 lat   8,70%
  KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ    
  Kredyty obrotowe 
1 kredyty obrotowe w rachunku kredytowym na bieżącą działalność gospodarczą z okresem kredytowania do 1 roku   8,30%
2 kredyty obrotowe w rachunku kredytowym na bieżącą działalność gospodarczą z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat   8,30%
3 kredyty obrotowe w rachunku kredytowym na bieżącą działalność gospodarczą z okresem kredytowania powyżej 3 lat   8,30%
4 kredyty obrotowe w rachunku bieżącym    9,50%
5 kredyt obrotowy "Kredyt Jesień 2015" z okresem kredytowania do 2 lat   6,50%
  Kredyty inwestycyjne 
  Kredyty inwestycyjne na działalność gospodarczą w zależności od okresu spłaty:    
  od 3 do 5 lat   7,90%
  od 5 do 10 lat   8,70%
  KREDYTY POMOSTOWE 
 

kredyt pomostowy na realizacje projektów w ramach: SAPARD, SPO i PROW i innych:

-  udzielony do 30.04.2016r. z okresem kredytowania do 10 lat:

     WIBOR 3M (w ostatnim dniu roboczym m-ca kończącego kwartał) + 4,50 pp. 

-udzielony od 01.05.2016 r. z okresem kredytowania do 10 lat - 6,40%

  KREDYTY HIPOTECZNE
I Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielony do 31.03.2015 r. z okresem spłaty od 1 do 15 lat - WIBOR 3M (średnia wartość w poprzednim kwartale kalendarzowym) + 4,50 p.p.
II Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielony do 29.05.2017r. z okresem spłaty od 1 do 15 lat - WIBOR 3M + 4,95 p.p.
III Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielony od 30.05.2017r. z okresem spłaty od 1 do 15 lat - WIBOR 3M + 5,70 p.p.
IV Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom" udzielony do 29.05.2017r. - WIBOR 3M + 3,00 p.p.
V Kredyt mieszkaniowy "Mój dom" udzielony od 30.05.2017r. - WIBOR 3M + 3,60 p.p.
 

Kredytowa Linia Hipoteczna na działalność gospodarczą i rolniczą :

- do 15 lat z LTV do 70% - średni WIBOR 3M + 5,00 p.p.

- udzielona od 30.05.2017r. do 15 lat z LTV do 70% - średni WIBOR 3M + 5,70 p.p.

 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PRZETERMINOWANYCH ORAZ CZEKÓW BEZ POKRYCIA

- od umów kredytowych zawartych do dnia 31.12.2015r.

- od umów kredytowych zawartych od dnia 01.01.2016 r - 2-krotność odsetek     ustawowych za opóźnienie

 

10,00%