Wtorek, 18 lutego 2020r.
Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany

Biuletyn informacyjny

Klienci indywidualni
ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Konto osobiste -ROR jest praktyczną i bezpieczną formą przechowywania pieniędzy. Służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi. W ramach tego konta można dokonywać:

 • operacji gotówkowych:
   wpłaty  i wypłaty gotówki  bez prowizji
 • operacji bezgotówkowych:
   polecenie przelewu – dyspozycja przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika  na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku
   stałe zlecenie- zlecanie Bankowi regulowania okresowych zobowiązań  i płatności ( np. spłaty kredytów, ubezpieczenia itp. )
   polecenie zapłaty- operacja pomiędzy Bankiem a wierzycielem bez udziału klienta. Dyspozycja płatnicza udzielona bankowi przez wierzyciela aby obciążył określoną kwotą rachunek bankowy dłużnika i uznał nią rachunek wierzyciela. Wymaga udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążania rachunku

  Posiadacze rachunku ROR mają możliwość obsługi konta za pośrednictwem internetu. Korzystając z systemu indywidualnego rachunku internetowego  KIRI można:
   dokonywać przelewów
   sprawdzać saldo i historię operacji na rachunku
   zakładać lub likwidować lokaty terminowe.

  Ponadto Klient ma możliwość dostępu do systemu E-COD za pomocą którego otrzymuje informacje SMS o zwiększeniu lub zmniejszeniu salda.

  Posiadacze rachunku ROR mogą uzyskać  kredyt odnawialny z limitem zadłużenia w ROR  do wysokości 6-krotnych miesięcznych stałych wpływów na rachunek w zależności od okresu posiadania konta. W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku do uzyskania limitu wystarczy przedłożyć historię rachunku za okres niezbędny do ustalenia wysokości kredytu.
  Klienci banku mogą liczyć na preferencyjne warunki udzielania kredytów w ramach innych linii kredytowych.
KIRI BS

KIRI BS - Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

System Rachunku Internetowego opracowany przez I-BS.PL Sp. z o.o. umożliwia klientom banku, indywidualnym, instytucjonalnym oraz firmom i korporacyjom, wykonywanie operacji bankowych przez Internet, za pośrednictwem dowolnej przegladarki intenetowej, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.
Wprowadzenie przez bank usług elektronicznych do sieci Internet oznacza niewątpliwie nową jakość w obsłudze klientów. Pozwala na wprowadzenie nowych usług przy stosunkowo niskich nakładach oraz wyeliminować zagrożenia związane z tradycyjną obsługą klienta. Ponadto, okazuje się, że koszt obsługi klienta przez Internet jest znacznie niższy, niż koszt obsługi w tradycyjny sposób  w oddziale banku.
System KIRI BS powstał na zamówienie i przy efektywnej współpracy Banków Spółdzielczych. Dlatego jest rozwiązaniem "szytym na miarę", a co za tym idzie dobrze dostosowanym do potrzeb klientów Banków Spółdzielczych.