Drukuj

 Szczegóły produktu:

  1.  Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością.
  2. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych.
  3. Minimalna kwota kredytu – 10.000,00 zł,
  4. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta i nie może być wyższa, niż:

1) 1 000 000,00 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów;

2) 500.000,00 PLN – dla Klientów prowadzących działalność rolniczą;

3) 1 000 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć poziomu wskaźnika Ltv 70%.

  1. Okres kredytowania: do 15 lat;
  2. Spłata kredytu w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych ratach kapitałowo-odsetkowych w zależności od częstotliwości dochodów uzyskiwanych przez Klienta; 
  3. Oprocentowanie: – zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M ( której wysokość określana jest jako średnia wartość w poprzednim kwartale kalendarzowym) oraz marżę Banku (stałą w całym okresie kredytowania) – oprocentowanie określone w aktualnie obowiązującej Uchwale  Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
  4. Prowizja w zależności od terminu spłaty: