A A A

 Szczegóły produktu:

  1.  Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością.
  2. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych.
  3. Minimalna kwota kredytu – 10.000,00 zł,
  4. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta i nie może być wyższa, niż:

1) 1 000 000,00 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów;

2) 500.000,00 PLN – dla Klientów prowadzących działalność rolniczą;

3) 1 000 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć poziomu wskaźnika Ltv 70%.

  1. Okres kredytowania: do 15 lat;
  2. Spłata kredytu w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych ratach kapitałowo-odsetkowych w zależności od częstotliwości dochodów uzyskiwanych przez Klienta; 
  3. Oprocentowanie: – zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M ( której wysokość określana jest jako średnia wartość w poprzednim kwartale kalendarzowym) oraz marżę Banku (stałą w całym okresie kredytowania) – oprocentowanie określone w aktualnie obowiązującej Uchwale  Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
  4. Prowizja w zależności od terminu spłaty:
  •       na okres do 5 lat – 1,50% od kwoty przyznanego kredytu,
  •       na okres powyżej 5 lat – 2,00% od kwoty przyznanego kredytu.
Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone