Drukuj

Szczegóły produktu:

  1.  Przeznaczenie: finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta
  2. Minimalna kwota kredytu – 10.000,00 zł,
  3. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem.
  4. Okres kredytowania: do 15 lat;
  5. Kredytowanie inwestycji dzieli się na okres realizacji i okres spłaty.
  6. Okres realizacji nie może przekroczyć 2 lat.
  7. Spłata kredytu w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych ratach kapitałowo-odsetkowych w zależności od częstotliwości dochodów uzyskiwanych przez Klienta 
  8. Oprocentowanie: – z zmienne określone w aktualnie obowiązującej Uchwale  Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
  9. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 3% jednorazowo;