Drukuj

Szczegóły produktu:

  1. Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
  2. Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania;
  3. Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z przychodami z tytułu prowadzonej działalności.
  4. Minimalna kwota kredytu – 1000,00 zł,
  5. Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa klienta oraz kwota ta nie może być wyższa niż 50% wpływów na rachunek bieżący Wnioskodawcy,
  6. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.
  7. Oprocentowanie – zmienne określone obowiązującą w Banku Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
  8. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,00 % jednorazowo;