Drukuj

Zastrzeganie kart dla klientów

1.Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem telefonu: 801 321 456 lub + 48 86 215 50 50,

2.Osobiście w placówce Banku,

3.Za pośrednictwem portalu kartowego (Portal Kartosfera),

4.Za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu: +48 828 828 828,

 Informujemy, że wszystkie rozmowy na Infolinii Banku są nagrywane.