Drukuj

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,
 • zdolność oraz wiarygodność kredytową,

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 10.000,00 zł,
 2. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
 • 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy;
 • oraz nie więcej niż - 900.000,00 zł;
 1. Okres kredytowania: od 1 roku do 15 lat;
 2. Spłata kredytu w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych ratach kapitałowo-odsetkowych w zależności od częstotliwości dochodów uzyskiwanych przez Klienta; 
 3. Oprocentowanie: – zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M ( której wysokość określana jest jako średnia wartość w poprzednim kwartale kalendarzowym) oraz marżę Banku (stałą w całym okresie kredytowania) – oprocentowanie określone w aktualnie obowiązującej Uchwale  Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
 4. Prowizja w zależności od terminu spłaty:
 5. na okres do 5 lat - 1,50% od kwoty przyznanego kredytu,
 6. na okres powyżej 5 lat – 2,00% od kwoty przyznanego kredytu.
 7. Przeznaczenie: dowolny cel.