Drukuj

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,
 • zdolność oraz wiarygodność kredytową,

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 10.000,00 zł,
 2. Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego nie może przekroczyć:

    1) 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,

    2) 80% wartości nieruchomości, jeśli jednym  z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy,        3) kwoty 500.000,00 zł

 1. Minimalna kwota przeznaczona na cel konsolidacyjny w całkowitej kwocie kredytu musi wynosić 50% wnioskowanej kwoty,
 2. Warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych.
 3. Okres kredytowania:

    – minimalny okres kredytowania 12 miesięcy,

    – maksymalny okres kredytowania 300 miesięcy,

 1. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo- odsetkowych.
 2. Oprocentowanie – zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M ( której wysokość określana jest jako średnia wartość w poprzednim kwartale kalendarzowym) oraz marżę Banku (stałą w całym okresie kredytowania) – oprocentowanie określone w aktualnie obowiązującej Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
 3. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,00 % jednorazowo;
 4. Przeznaczenie – na spłatę następujących zobowiązań:

    1) kredyt/pożyczka gotówkowa;

    2) kredyt/pożyczka samochodowa;

    3)     4) limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

    5) kredyt/pożyczka hipoteczna;

6) kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości      wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej), do nieruchomości);

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.