Drukuj

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

  • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,
  • zdolność oraz wiarygodność kredytową.

Szczegóły produktu:

  1. Minimalna kwota kredytu – 1000,00 zł,
  2. Maksymalna kwota kredytu – 250.000,00 zł,
  3. Okres kredytowania – do 120 miesięcy,
  4. Spłata kredytu w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych ratach kapitałowo- odsetkowych  w zależności od częstotliwości dochodów uzyskiwanych przez Klienta; 
  5. Oprocentowanie – zmienne określone obowiązującą w Banku Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
  6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – jednorazowo 3,00 % do 1 roku, powyżej 1 roku – 3,20% - 4,00%
  7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.