EBO
Dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu!
A A A

Info

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) Bank Spółdzielczy w Pińczowie przedstawia:

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia
4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Pińczowie
(ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów).
Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Pińczowie jest pracownik dostępny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej,
a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana
z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń),
w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy
o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 413572031 wew. 21.
Administrator - Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Pobierz

 Realizacja praw klienta zgodnie z Rozporządzeniem RODO

 

Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone