Drukuj

Informujemy, że zgodnie z art. 318 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ("Ustawa") udostępniamy Pani/Panu

1) Arkusz Informacyjny dla Deponentów. Arkusz ten określa maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które moga być uznane za deponenta.

2) Tryb i warunki otrzymania Świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwo Banku Spółdzielczego w Pińczowie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów,

o którym mowa w Ustawie oznacza, że oszczędności posiadane przez Panią/Pana w naszym Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z zastrzeżeniem wyjatków określonych w Ustawie, w 100% do wysokości równowartości w złotych 100000 euro.

Arkusz informacyjny dla Deponentów

Pobierz - Arkusz informacyjny dla Deponentów 

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z BFG

Pobierz - tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z BFG