EBO
Dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu!
A A A

Informujemy, że zgodnie z art. 318 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ("Ustawa") udostępniamy Pani/Panu

1) Arkusz Informacyjny dla Deponentów. Arkusz ten określa maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które moga być uznane za deponenta.

2) Tryb i warunki otrzymania Świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwo Banku Spółdzielczego w Pińczowie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów,

o którym mowa w Ustawie oznacza, że oszczędności posiadane przez Panią/Pana w naszym Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z zastrzeżeniem wyjatków określonych w Ustawie, w 100% do wysokości równowartości w złotych 100000 euro.Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone