Wtorek, 18 lutego 2020r.
Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany

Biuletyn informacyjny

Do pobrania

()

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w BS w Pińczowie (84.2 kB)

Oprocentowanie produktów bankowych dla klientów indywidualnych od dnia 23.03.2015 roku (32.0 kB)

Oprocentowanie produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych od dnia 23.03.2015 roku (40.1 kB)

Podrecznik uzytkownika portalu kartosfera (1.1 MB)

Polityka informacyjna BS w PIńczowie (95.9 kB)

Informacja Banku Spółdzielczego w Pińczowie (608.5 kB)

Schemat organizacyjny BS w Pińczowie (25.1 kB)

Oświadczenie CRS klienta indywidualnego (90.6 kB)

Oświadczenie CRS klienta instytucjonalnego (111.4 kB)

Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla beneficjentów rzeczywistych (82.7 kB)

Informacja dotycząca Oceny przestrzegania zasad ładu kroporacyjnego w BS w Pińczowie w 2018 roku (27.4 kB)

Realizacja praw klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) (69.6 kB)

Informacje dodatkowe na temat Mechanizmu Podzielonej Płatności (78.5 kB)

Oświadczenie Zarządu BS w Pińczowie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez KNF (43.8 kB)

Uchwała Nr 218/2014 KNF w sprawie wydania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" (267.7 kB)

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej BS w Pińczowie 2018 r. (1.5 MB)

Regulamin wydawania i obsługi karty płatniczej Visa CLASSIC DEBETOWA w BS w Pińczowie (172.3 kB)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w BS w Pińczowie (315.2 kB)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych (215.5 kB)

Arkusz informacyjny dla Deponentów (68.1 kB)

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z BFG (62.9 kB)

Informacja o spełnieniu przez członków RN i Zarządu BS w Pińczowie wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe (181.3 kB)

Bilans Banku za 2018 r. (354.7 kB)

Sparwozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2018r (307.1 kB)

Oprocentowanie kredytów obowiązujące od 03.03.2019 r. (40.9 kB)

Oprocentowanie środków pieniężnych od 08.08.2018 r. (33.7 kB)

Instrukcji obsługi EBO TOKEN PRO (11.8 MB)

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej obowiązująca od 14.09.2019 r. (76.7 kB)

Godziny graniczne realizacji przelewów (44.0 kB)