Piątek, 14 sierpnia 2020r.
Imieniny Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Biuletyn informacyjny

Aktualności

TARCZA FINANSOWA PFR

 

Szanowni Przedsiębiorcy  w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

 


Wakacje kredytowe

Poniżej znajdują się wnioski o odroczenie terminu spłat rat w związku z epidemią koronawirusa.

Google Pay w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS i w Banku BPS


Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. udostępniły aplikację Google Pay. Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart debetowych i kredytowych Visa i Mastercard wydanych przez Banki Spółdzielcze  z Grupy BPS i Bank BPS.

Aplikacja Google Pay pozwala płacić kartą przy użyciu telefonów z systemem operacyjnym Android w sklepach, a także w wybranych aplikacjach mobilnych. Płatności zbliżeniowe kartą przy użyciu aplikacji Google Pay akceptowane są we wszystkich terminalach zbliżeniowych w całej Polsce oraz za granicą. Aby zapłacić kartą Visa lub Mastercard przy użyciu aplikacji Google Pay, wystarczy wybudzić telefon i zbliżyć go do terminala. Posiadacz karty w każdym momencie może zobaczyć historię swoich płatności w aplikacji. Aplikacja Google Pay nie przekazuje sprzedawcom prawdziwych danych karty, a tylko wirtualny numer, którego nie można wykorzystać poza aplikacją. Do aplikacji Google Pay można dodać wiele kart Grupy BPS i podczas płatności korzystać z dowolnej z nich.

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. Aplikacja ta bezpiecznie przechowuje Twoje dane i umożliwia płacenie za pomocą telefonu w sklepach stacjonarnych posiadających terminale płatnicze akceptujące płatności zbliżeniowe oraz w aplikacjach i na stronach internetowych wspierających płatności Google Pay.

Płatności mobilne za pomocą telefonu są możliwe w tysiącach miejsc - sklepach stacjonarnych, aplikacjach mobilnych czy podczas zakupów online. W sklepach można wygodnie zapłacić telefonem wszędzie tam, gdzie są akceptowane płatności zbliżeniowe - tak samo jak kartą.

 

Więcej informacji na stronie    https://www.bankbps.pl/o-banku/google-pay


Instrukcja nowej metody autoryzacji EBO TOKEN PRO

 

 

Poniżej znajduje się link do instrukcji

 

ZMIANY W SPOSOBIE AUTORYZACJI EBORWD


W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów  BS w Pińczowie informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia PSD2 klienci  - jednostki samorządu terytorialnego korzystający do tej pory z metody autoryzacji za pomocą kart kodów lub Desktop Token od 14.09.2019 będą musiały korzystać z nowej metody autoryzacji EBO Token Pro. W związku z tym muszą posiadać urządzenia mobilne (smartfon lub tablet) z dostepem do internetu.

W przeciwnym razie nie będzie możliwości korzystania z bankowości internetowej EBO.

O udostępnieniu nowej metody autoryzacji zostaną Państwo powiadomieni w kolejnym komunikacie.

W razie pytań prosimy o kontakt z Centralą BS w Pińczowie.


 

 


EBO RWD

NOWA BANKOWOŚĆ EBO RWD

 

W najbliższym czasie Bank Spółdzielczy w Pińczowie zmieni ponownie system Bankowości internetowej. 

Od dnia 06.05.2019 pod adresem https://eborwd.bspinczow.pl udostępniony został Państwu nowy interfejs bankowości EBO w technologii RWD. Niezależnie od tego czy korzystamy z komputera, tabletu czy telefonu komórkowego system EBO RWD dopasuje się do każdego rozmiaru urządzenia.

Dotychczasowy interfejs EBO będzie działał równolegle z nowym EBO RWD do dnia 12.06.2019 aby Państwo mieli czas zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. Po tej dacie „stary” interfejs zostanie wyłączony. Prosimy wszystkich klientów o jak najszybsze rozpoczęcie korzystania z nowego interfejsu.

Zmiany w rekomendacjach dla banków jak również w dyrektywie PSD2 Komisji Nadzoru Finansowego wymusiły we wszystkich Bankach w Polsce zmianę w sposobie dostępu do bankowości internetowej.

Takie zmiany są przeprowadzone również w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. Obecny system bankowości eBO zostanie wymieniony na nowocześniejszy system bankowości o nazwie eBO RWD. 

Wszystkie dane z poprzedniego systemu eBO zostaną przeniesione do nowego eBO RWD. Jedyną odczuwalną zmianą dla naszych klientów będzie zmiana w sposobie autoryzacji zmian konfiguracji i autoryzacji przelewów. Z użycia definitywnie znikną karty kodów, które w nowym systemie zastąpione będą przez autentykator dla jednostek samorządu (wymagane będzie posiadanie przez użytkowników urządzeń mobilnych z dostępem do internetu) oraz autoryzacje poprzez sms dla pozostałych klientów. Dotychczasową autoryzację przy pomocy Desktop Token  zastąpi nowa aplikacja mobilna o nazwie Authenticator. Dlatego prosimy klientów posiadających autoryzacje za pomoca kart kodów do zgłaszania się do Oddziałów Banku w celu zmiany metody autoryzacji na sms.

Nowoczesny portal bankowości elektronicznej  zbudowany został zgodnie z obowiązującymi trendami i obowiązkami na rok 2019. Dzięki architekturze opartej na responsywności (RWD) pozwoli na płynne korzystanie zarówno na smartfonie, tablecie jak i ekranie laptopa czy komputera stacjonarnego. Portal dopasowuje się do wielkości ekranu dowolnego urządzenia.
Do obsługi wystarczy przeglądarka internetowa, zatem nie trzeba będzie instalować dedykowanej aplikacji, wystarczy odwiedzić stronę swojego banku i przejść proces logowania, aby móc wygodnie korzystać ze swoich produktów bankowych.​

Logika całego systemu została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić wykonywanie przelewów. Użytkownika powita ekran z widgetami pokazującymi najistotniejsze informacje: saldo, stan środków, skrót do nowego przelewu, czy historię ostatnich operacji. Ekran startowy użytkownik może zdefiniować samemu, aby dopasować bankowość do sowich potrzeb.


Logowanie - zaufane urządzenia

Podczas logowania się po raz pierwszy z nowego urządzenia (komputer, laptop, smartfon) system prosi o uwierzytelnienie kodem SMS lub kodem z tokena. Jeśli klient zaznaczy checbox  z pytaniem o  dodanie do urządzeń zaufanych - to urządzenie zostaje dodane do „Zaufanych urządzeń” i logowanie z niego nie będzie wymagało potwierdzania kodem SMS. W każdym momencie będzie można sprawdzić stan zaufanych urządzeń oraz nimi zarządzać.

Zarządzanie ekranem startowym

W celu zmiany ustawień widoczności oraz położenia widżetu, będzie można przesunąć blok w odpowiednie miejsce siatki.

Nowy przelew

Nowy przelew będzie można wykonać z kilku miejsc:


- z menu „zlecenia”

- widgetu „Nowy Przelew”

- Historii.

 

EBO RWD to także większy nacisk na bezpieczeństwo. Oprócz zaszytych w samym systemie mechanizmów użytkownik może samodzielnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

 

 

 


Informacja dla dostawców usług (TPP)

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

 

Bank Spółdzielczy w Pińczowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Pińczowie nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej eBO  oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.

 


SPLIT PAYMENT

 

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Pińczowie rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie do 30.06.2018 r. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Pińczowie  otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Pińczowie będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBO, na stronie internetowej www.bspinczow.pl oraz w placówkach Banku.

 


RODO

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) Bank Spółdzielczy w Pińczowie przedstawia:

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia
4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Pińczowie
  (ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów).
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Pińczowie jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bspinczow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej,
  a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
 6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana
  z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń),
  w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy
  o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także
  o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
 14. 14.     W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bspinczow.pl, telefon 413572031 wew. 21. 

                                                                                            Administrator - Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

 

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 318 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ("Ustawa") udostępniamy Pani/Panu

1) Arkusz Informacyjny dla Deponentów. Arkusz ten określa maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które moga być uznane za deponenta.

2) Tryb i warunki otrzymania Świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

 

Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwo Banku Spółdzielczego w Pińczowie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów, o którym mowa w Ustawie oznacza, że oszczędności posiadane przez Panią/Pana w naszym Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z zastrzeżeniem wyjatków określonych w Ustawie, w 100% do wysokości równowartości w złotych 100000 euro.

 


NOWA BANKOWOŚĆ INTERENETOWA

 

Bank Spółdzielczy w Pińczowie z przyjemnością informuje, że wdrożył nowy system bankowości internetowej EBO w wersji na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne, który zastąpi dotychczas funkcjonujący system KIRI.

Wprowadzenie tego systemu wynika z dążenia Banku do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie i sprostaniu stale rosnących oczekiwań naszych Klientów. Nowa aplikacja umożliwia uruchomienie systemu na komputerach PC oraz Mac, jak równie na smartfonach i tabletach pod kontrolą systemu operacyjnego Android lub Windows Phone.

Zapraszamy Klientów do zgłaszania sie do placówek Banku w celu załatwienia formalności związanych z uruchomienie nowego systemu EBO.

 

 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1. Bank Spółdzielczy niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia bankowi reklamacji rozumianej, jako zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank.

2. Reklamacja może zostać złozona w Centrali Banku Spółdzielczego w Pińczowie, adres: 28-400 Pińczów, ul. Plac Wolności 21, w Oddziale Banku oraz w każdej innej placówce Banku obsługującej klientów. Wykaz placówek i ich adresy znajduje się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Pińczowie www.bspinczow.pl.

3. Reklamacja może być złożona w następujący sposób:

    1) w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -    Prawo pocztowe,

     2) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Posiadacza rachunku w placówce Banku.

4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Bank w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanym przypadku, uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, przy czym w takim przypadku Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku informację w której:

    1) wyjaśnia przyczyne opóźnienia;

    2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

    3) określa przewidywany termin (nie dłuższy niż 60 dni od otrzymania reklamacji) rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Posiadacz rachunku zostanie poinformowany przez bank pisemnie, w postaci papierowej.

 

 

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W PIŃCZOWIE

c

WAŻNE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KART

Bank Spółdzielczy w Pińczowie informuje o zmianach w funkcjonowaniu kart debetowych, związanych z wdrożeniem Rekomendacji KNF dotyczących bezpieczeństwa płatności internetowych oraz zmian w rozliczaniu transakcji wprowadzonych przez organizację płatniczą VISA.

 

Ze względu bezpieczeństwa limit transakcji internetowych z dniem 1 lutego 2015r. zostanie wyzerowany. Od tego dnia w celu dokonywania płatności kartą za zakupy w sklepach internetowych konieczne będzie zdefiniowanie, obok funkcjonujących limitów gotówkowych i bezgotówkowych, limitu dla płatności internetowych. Ustalenia limitu można dokonać w placówce Banku lub dzwoniąc na Infolinię Banku BPS +48 86 215 50 00. Użytkownik karty będzie również aktywował usługę 3D Secure, dzięki której użycie karty do zapłaty w internecie będzie wymagało potwierdzenia kodem otrzymanym na telefon komórkowy, co zwiekszy bezpieczeństwo transakcji. Dla realizacji tej funkcjonalności niezbędne może być zaktualizowanie numeru telefonu komórkowego zdefiniowanego w momencie składania wniosku o kartę. Zdefiniowania numeru telefonu można dokonać tylko w placówce Banku.

Usługą 3D Secure zarządza się poprzez portal kartowy KARTOSFERA udostępniony od 1 lutego pod adresem www.kartosfera.pl. Obok funkcji zarządzania płatnościami internetowymi portal umożliwi także zastrzeżenie karty, zmianę pinu, elektroniczny portfel, przelew z karty.

Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Posiadacz rachunku/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50
 • osobiście w Placówce Banku
 • za pośrednictwem portalu kartowego
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod nr +48 828 828 828